En els temps que corren és bàsic mantenir una bona comunicació Família-Escola. Per fer-ho cal conèixer les eines de les que podem dispossar, copsar quina és la realitat en l’àmbit tecnològic dels nostres interlocutors i triar aquella eina que ens aporti la màxima funcionalitat.  Evidentment nivells diferents donaran lloc a solucions diferents. No és el mateix una Llar d’Infants que primària, secundària o batxillerat i cicles. Per cada escenari caldrà trobar una solució òptima. 

En el cas dels més petits, són els pares els que es connectaran, segurament amb el mòbil. Hi ha llars d’infants que fan servir grups de Whatsapp com a eina de comunicació. 

Google Classroom

Qualsevol mestre usuari de gmail pot crear la seva classe virtual i mitjançant un codi d’accés convidar als pares. Google Classroom és un entorn força ordenat i fàcil d’utilitzar. Els centres de formació obligatòria poden demanar el paquet Google for Education associant-lo amb el domini del centre de manera que la comunicació es pot limitar als usuaris amb correu del col·legi.