Comunicació Família-Escola

Comunicació Família-Escola

En els temps que corren és bàsic mantenir una bona comunicació Família-Escola. Per fer-ho cal conèixer les eines de les que podem dispossar, copsar quina és la realitat en l’àmbit tecnològic dels nostres interlocutors i triar aquella eina que ens aporti la...